Carregant...
 

Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials


Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament té per objecte regular la informació del preu de venda i del preu per unitat de mesura dels productes oferts pels comerciants als consumidors, amb la finalitat de millorar la informació que reben els consumidors i garantir una compra segura i transparent.
LesLleis.com

També es regula la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials.

2. El contingut d’aquest Reglament afecta les persones que es dediquen al comerç i ofereixen productes en establiments comercials a la població consumidora.

3. Sense perjudici de la normativa específica, aquest Reglament no és aplicable:

a) Als productes subministrats amb motiu d’una prestació de serveis.
b) A les vendes en subhasta pública.
c) A les antiguitats i obres d’art.


4. Respecte als medicaments, és aplicable el que preveu la normativa específica i aquest Reglament els és aplicable subsidiàriament.

5. Es regulen per les seves normatives específiques els productes destinats a la població consumidora que, per la seva particularitat, requereixin llocs de venda específics.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.