Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Els successius Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, i en particular el darrer aprovat el 14 de desembre del 2016, han regulat diversos òrgans de participació de les persones que treballen en aquesta unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
LesLleis.com

Entre aquests òrgans es troba la Junta de Representats, òrgan superior de participació del Centre Hospitalari Andorrà, i en el que s’integren representants dels diversos col·lectius amb funcions que venien a substituir les pròpies dels representants dels treballadors o comitè d’empresa durant el temps que aquests no han estat constituïts.

Actualment ja s’ha constituït el comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, motiu pel qual convé eliminar duplicitats en ordre a aclarir qui és el representant dels treballadors, donant un rol inequívoc al Comitè d’empresa, d’acord amb el què li atribueix el Codi de relacions laborals de 6 de desembre del 2018.

Per això, mitjançant aquest decret es modifica el Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, suprimint les referències a la Junta de Representants.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut en funcions, el Govern, en la sessió del 14 de maig del 2019 aprova aquest decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.