Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’han constatat errades de transcripció en l’article 11, apartat 6, i en l’article 26, apartat 11, lletres f i j, del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 61 del 10 de juliol del 2019, es fan públiques les correccions d’errata següents:
LesLleis.com

On hi diu:

“Article 11. Pensions de solidaritat per a la gent gran

[…]

6. En cas que els familiars o les altres persones obligades es neguin a aportar la informació i els documents requerits, i així ho faci constar la persona sol·licitant de la pensió de solidaritat per a la gent gran en virtut de la declaració esmentada a l’apartat 3, lletra a, número iv, d’aquest article, el ministeri estima la sol·licitud si queden reunits la resta dels requisits exigits. Seguidament inicia el procediment per prendre les mesures de constrenyiment i execució establertes a l’article 63 de la Llei 6/2014.”

Hi ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.