Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

A l’estiu del 2018 es va aprovar el Reglament d’accés a l’assistència sanitària pública amb l’objectiu d’avançar cap a una millora de la qualitat, accessibilitat, eficiència i sostenibilitat de l’assistència sanitària pública d’Andorra mitjançant l’aposta per l’atenció sanitària integrada i la implantació del metge referent.
LesLleis.com

La posada en marxa de la via d’atenció integrada o, cosa que és el mateix, la via preferent, és un canvi d’elevada complexitat per a tots els actors del sistema, principalment per als usuaris, que han d’aprendre unes noves regles del joc en una qüestió tan sensible com és el dret a l’assistència sanitària, però també per als professionals de la salut i els òrgans de governança de les institucions.

En aquest sentit, es promou la modificació d’alguns aspectes relatius a la via d’atenció preferent, amb l’objectiu de simplificar aspectes operatius, fer-la més entenedora i intuïtiva i facilitar així al màxim el trànsit cap a una nova via d’atenció tant als usuaris com als professionals.

Una part dels aspectes que es modifiquen tenen a veure amb la creació de terminis d’exempció a obligacions recollides al Reglament o bé canvis en la temporalitat dels mateixos terminis: que l’accés als especialistes d’accés directe sense tenir assignat un metge referent sigui considerat via d’atenció integrada o preferent fins al 30 de juny del 2020, que els usuaris que ja seguien controls per especialistes dins d’Andorra puguin accedir-hi sense derivació prèvia per metge referent fins al 30 de juny del 2020 i que les prescripcions efectuades abans de finalitzar l’any 2019 siguin considerades via d’atenció integrada o preferent fins al 31 de desembre del 2020. Per altra part, també s’amplien els casos en què el metge referent pot sol·licitar la derivació externa, incloent-hi la manca d’especialista al país.

Considerant el Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener;

Considerant l’article 17 del Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris;

Considerant l’article 141 del Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social;

Considerant l’article 41 de la Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, modificada per la Llei 14/2019;

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 18 de setembre del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.