Carregant...
 

Reglament de funcionament intern de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

Aquesta norma té per objecte regular el funcionament intern de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra.
Article 2. Reunions plenàries de la CENBA

1. El/la ministre/a que té assignades les competències regulades per la Llei, o la persona que delegui, convoca les reunions plenàries, ordinàries o temàtiques, de la Comissió, proposa l’ordre del dia i presideix les reunions.
LesLleis.com

2. La convocatòria de les reunions plenàries es fa com a mínim quinze dies hàbils abans de la data de la reunió. La convocatòria ha d’especificar la data, l’hora i el lloc de la sessió i l’ordre del dia. La convocatòria ha de comportar la documentació necessària per al bon desenvolupament de la sessió.

3. Els membres poden sol·licitar la inclusió de nous punts a l’ordre del dia com a màxim cinc dies hàbils abans de la data de la sessió. Els membres han de confirmar la seva assistència, o la de la persona delegada, com a màxim dos dies hàbils abans de la data de la sessió.

4. La Comissió es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any. La Comissió es reuneix en sessió temàtica, a la qual poden assistir tècnics externs i representants de diversos sectors de la societat relacionats amb la conservació del medi natural, quan ho cregui oportú.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.