Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials


Exposició de motius

La disposició transitòria del Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials, del 2 de maig del 2019, concedeix un termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reglament perquè les activitats comercials afectades per aquest Reglament que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest text legal ja gaudien d’autorització administrativa, actualitzin la informació de preus dels productes dels seus establiments.
LesLleis.com

Vist que diverses associacions i representants de les associacions del teixit comercial andorrà han sol·licitat l’ampliació d’aquest termini atesa la gran dificultat per donar-hi compliment;

Tenint en compte tot el que s’ha exposat, s’aprova el Decret de modificació de la disposició transitòria del Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials, amb l’objectiu d’allargar el termini perquè les activitats comercials afectades per aquest Reglament que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest text legal ja gaudien d’autorització administrativa, actualitzin la informació de preus dels productes dels seus establiments.
Article únic

Es modifica la disposició transitòria del Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials, que queda redactada com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.