Carregant...
 


Decret


Decret de l’11-12-2019 pel qual s’aprova la modificació del Decret del 19-12-2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida.

La Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica crea, en l’article 37, la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida com a òrgan dependent del ministeri titular de la salut que s’encarrega de garantir la consecució de la història clínica compartida de l’usuari del sistema sanitari públic, única i integrada, acumulativa i en format digital, que respongui als estàndards de qualitat i a les necessitats i demandes de la documentació.

La mateixa Llei, en l’article 34.8, estableix que l’usuari del sistema sanitari públic té dret a obtenir, de forma immediata, la informació de la traçabilitat de la seva història clínica, quan la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida detecta un accés injustificat per part d’un professional vinculat al sistema sanitari públic.

El Decret del 19 de desembre del 2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica compartida i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida desenvolupa, entre altres aspectes, la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida.

D’acord amb el que estableixen els articles 32 i 34 de la Llei 20/2017, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, es fa necessari recollir en el Reglament que la desenvolupa la diferenciació entre l’exercici del dret d’accés de l’usuari del sistema sanitari públic a la història clínica que deriva de la legislació en matèria de protecció de dades, del dret a obtenir una còpia de la traçabilitat dels accessos a la seva història clínica compartida (HCC) derivat de les particularitats de la Llei 20/2017 en aquesta qüestió.

Així doncs, l’exercici del dret relatiu a la traçabilitat es vehicula amb els informes de traçabilitat definits com el recull del nombre d’accessos, els períodes en els quals s’han produït i els centres i serveis sanitaris en què s’han fet, que es lliuren a l’usuari i que formen part del procediment per garantir el control dels accessos a la història clínica.

Finalment, l’experiència acumulada des de l’entrada en vigor del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida fa necessari ajustar les funcions encomanades a la Comissió Nacional d’Història Clínica Compartida i destacar l’encomanda de valorar els informes de traçabilitat que pugui fer el responsable de la gestió de l’HCC. Com a conseqüència de la modificació de les funcions, es proposa una nova composició més adequada i experta, i es manté la possibilitat que la Comissió pugui comptar amb la col·laboració d’altres experts que no en formin part.

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de l’11 de desembre del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.