Carregant...
 

Decret


Decret del 8-1-2020 d’aprovació del Reglament de l’esquí escolar.

Exposició de motius

Atès que l’esquí alpí i l’esquí nòrdic són dos dels esports més practicats a Andorra;

Atès que l’esquí escolar forma part dels projectes educatius dels centres docents del país des de fa anys;

Atès el desenvolupament de les activitats que es realitzen dins del programa de l’esquí escolar;

Vist el Reglament de l’esquí escolar, del 22 de desembre del 2016;

A l’ensems, i als efectes d’actualitzar-ne, ampliar-ne i millorar-ne el contingut;

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 8 de gener del 2020,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de l’esquí escolar, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’esquí escolar

Article 1

L’esquí escolar és una activitat física obligatòria per a tots els alumnes de primera ensenyança del sistema educatiu andorrà, per a tots els alumnes d’élémentaire de l’ensenyament francès i per a tots els alumnes de primària de l’ensenyament espanyol, i opcional per a tots els alumnes de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, per a tots els alumnes de secundària de l’ensenyament espanyol i per a tots els alumnes del collège de l’ensenyament francès escolaritzats a Andorra. Aquesta activitat s’ha de desenvolupar d’acord amb aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.