Carregant...
 


Correcció d’errata

Correcció d’errata del 29-4-2020 per la qual s’esmena un error constatat al Decret del 25-3-2020 d’aprovació del Reglament de preus públics dels diferents tipus de serveis de certificació electrònica.

Vist que s’ha constatat un error al Decret del 25-3-2020 d’aprovació del Reglament de preus públics dels diferents tipus de serveis de certificació electrònica, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 41 de data 1 d’abril del 2020, aquest queda esmenat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.