Carregant...
 


Correcció d’errata


Correcció d’errata del 30-9-2020 del Decret d’aprovació del Reglament de construcció.
LesLleis.com

Vist que s’han constatat uns errors puntuals en les redaccions dels articles 51.4 i 94 del Decret d’aprovació del Reglament de construcció, del 13 de maig del 2020, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) núm. 69, del 20 de maig del 2020, es fa pública la correcció d’errata següent:

A l’article 94, “Documentació que cal presentar”,

On hi diu:

“La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la presentació de la documentació següent per duplicat per a l’assenyalament d’alineacions de vials i per triplicat per a l’assenyalament d’alineacions de vials que són competència del Govern o de límits d’edificació en els marges de rius i torrents.”


Hi ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.