Carregant...
 

Reglament del Comitè Científic SARS-CoV-2


Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte crear el Comitè Científic SARS-CoV-2 i regular la naturalesa, l’objectiu, l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament d’aquest Comitè.
Article 2. Naturalesa, objectiu i adscripció

1. El Comitè Científic SARS-CoV-2 es crea amb l’objectiu d’assessorar el Govern i el Ministeri de Salut perquè disposin d’informació sobre els darrers avenços mèdics i científics per lluitar contra la pandèmia. D’aquesta manera es podran prendre les decisions amb les darreres proves científiques disponibles.
LesLleis.com

2. El Comitè Científic SARS-CoV-2 s’adscriu al ministeri competent en matèria de salut, i rep el suport tècnic i els mitjans necessaris per al compliment de les funcions que té encomanades.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.