Carregant...
 


Correcció d’errata

Correcció d’errata del 13-11-2020 per la qual s’ha constatat un error d’omissió en la publicació del Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2.

Vist que s’ha constatat un error d’omissió en la publicació del Reglament per a l’ús dels tests d’antigen per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2 de data 4 de novembre del 2020, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 133, any 2020, de l’11 de novembre del 2020, en haver-se omès l’annex II, es procedeix a publicar-lo.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.