Carregant...
 

Arranjament administratiu entre el Ministeri d’Ordenament Territorial del Principat d’Andorra i el Ministeri d’Ordenament Territorial i de Medi Ambient de la República Francesa


El Ministeri d’Ordenament Territorial del Principat d’Andorra

el Ministeri d’Ordenament Territorial i de Medi Ambient de la República Francesa,

A partir d’ara anomenats les Parts,

Vist el Tractat entre el Principat d’Andorra i la República Francesa que rectifica la frontera, signat a Andorra la Vella el 12 de setembre del 2000, i més concretament el seu article 4, apartat 2,

Han convingut el que segueix:
Article 1
Preservació dels medis naturals
1. La porció de territori necessària per a la construcció del viaducte i la seva connexió a la cruïlla giratòria creada a la carretera nacional 22 estava inclosa, en data 1 de gener del 2000, en el perímetre definit a títol de la Directriu europea 92/43/CEE, del 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i també de la fauna i de la flora salvatges. Aquest perímetre, designat sota l’intitulat Capcir-Carlit-Campcardos FR9101471 ha estat transmès per l’Estat francès a la Comissió Europea, el 30 de març de 1999, per ser elegible a la xarxa Natura 2000. La identificació del lloc, la localització, les informacions ecològiques que contenen els tipus d’hàbitats presents en el paratge i la seva avaluació, i també la descripció de les espècies animals i vegetals es precisen en el formulari estàndard Natura 2000 per a les zones de protecció especial (ZPS), per als paratges elegibles com a paratges d’interès comunitari (SIC) i per a les zones especials de conservació (ZCS) relatives al paratge Capcir-Carlit-Campcardos FR9101471 transmès a la Comissió Europea el 30 de març de 1999.

2. La Part andorrana estableix amb l’ajuda de la Part francesa (Direcció Regional de Medi Ambient del Llenguadoc-Rosselló) l’estat precís inicial mediambiental de la porció de territori sobre la qual es realitzaran les obres de propietat andorrana, i determina, si és necessari, mesures particulars que aquesta darrera haurà de posar en pràctica per assegurar el manteniment del valor patrimonial d’aquests medis.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.