Carregant...
 

Conveni de seguretat social entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya


Preàmbul

El Principat d’Andorra

i

el Regne d’Espanya,

Amb el desig de desenvolupar i aprofundir les relacions d’amistat i cooperació existents entre els dos estats,

Reconeixent la necessitat d’actualitzar el marc jurídic que regula les relacions en l’àrea de la Seguretat Social, ateses les reformes introduïdes en els sistemes d’ambdós estats des de la conclusió del AConveni hispanoandorrà de Seguretat Social del 14 d’abril de 1978,

Considerant la importància que per als treballadors d’ambdues parts puguin suposar els beneficis de seguretat social que es derivarien d’aquest Conveni,

Convenen les disposicions següents:

Títol I. Disposicions generals

Article 1
Definicions
1. Les expressions i termes que s’enumeren a continuació tenen, a l’efecte de l’aplicació del present Conveni, el significat següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.