Carregant...
 

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne d’Espanya en matèria educativa


El Principat d’Andorra

i

el Regne d’Espanya

Tenint en compte la col·laboració històrica i tradicional entre ambdós països en matèria educativa, base d’un millor coneixement i entesa entre els seus pobles i garantia que la proximitat geogràfica ho és també dels seus valors socials i culturals respectius.

Tenint en compte que, amb posterioritat al Conveni firmat a Madrid l’11 de gener de 1993, han estat moltes les circumstàncies que han canviat: la implantació d’un sistema educatiu propi del Principat, i l’acabament del procés autonòmic, amb la implantació d’administracions educatives a les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol, serien per si mateixos fets suficients per justificar un nou marc jurídic que regulés les relacions entre ambdós països en un àmbit de tanta importància com l’educatiu.

Considerant que la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, del Principat d’Andorra, en el seu article cinquè, estableix que l’estructura educativa andorrana és plural i estipula que l’existència de centres que segueixen altres sistemes educatius diferents de l’andorrà ha de ser reconeguda per conveni internacional.

Considerant que és d’interès prioritari adoptar les mesures adequades i disposar dels mitjans necessaris per garantir els nivells de qualitat de l’ensenyament que la societat requereix, d’acord amb els principis i les previsions continguts en la Llei Orgànica 10/2002, del 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, del Regne d’Espanya.

Considerant l’interès mutu per al manteniment d’un ensenyament espanyol de qualitat impartit pels centres de titularitat de l’Estat espanyol a Andorra.

Considerant que els centres educatius espanyols contribueixen, des de la seva creació, a realitzar una finalitat d’utilitat pública a Andorra.

Considerant la voluntat d’ambdues parts d’assegurar un règim jurídic que reguli el funcionament adequat d’aquests centres, els seus continguts acadèmics i la situació del personal que hi presta els seus serveis.

Han convingut les disposicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.