Carregant...
 


Edicte

Vist el capítol III del Títol IV de la Constitució del Principat d’Andorra;

Vista la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de desembre de 1996, en particular els articles 12, 15 i 19;

Atès que, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 64 de la Constitució del Principat d’Andorra, el cap de Govern va informar el 4 de novembre del 2008 el Consell General i els coprínceps de la conclusió, mitjançant intercanvi de cartes, de l’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu al reconeixement per part de França de l’homologació dels diplomes andorrans d’ensenyament professional “sanitari i social” i “microinformàtica” amb els brevets d’études professionnelles francesos dels sectors corresponents, i a l’extensió a la modalitat “artística i de comunicació” del reconeixement del batxillerat andorrà com a títol estranger que dóna accés a l’ensenyament superior a França;

Es fa públic l’intercanvi de cartes constitutiu d’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu al reconeixement per part de França de l’homologació dels diplomes andorrans d’ensenyament professional “sanitari i social” i “microinformàtica” amb els brevets d’études professionnelles francesos dels sectors corresponents, i a l’extensió a la modalitat “artística i de comunicació” del reconeixement del batxillerat andorrà com a títol estranger que dóna accés a l’ensenyament superior a França, que va entrar en vigor el 22 d’octubre del 2008.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.