Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Argentina per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal


Considerant que

el Govern del Principat d’Andorra

i

el Govern de la República Argentina,

d’ara endavant “les parts contractants”,

reconeixen que la legislació actual facilita la col·laboració necessària i l’intercanvi d’informació fiscal en matèria penal;

Tenint en compte que el Principat d’Andorra s’ha compromès políticament a assumir els principis de l’OCDE en matèria d’intercanvi efectiu d’informació mitjançant la declaració del 10 de març del 2009;
LesLleis.com

Amb el desig de millorar i agilitar les disposicions i condicions que regeixen l’intercanvi d’informació en matèria fiscal;

Les parts contractants acorden concloure aquest Acord, pel qual únicament les parts contreuen obligacions segons les disposicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.