Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal

 Avís

A partir del 26/02/2016 les disposicions d'aquest acord en relació amb l’intercanvi d’informació mitjançant una sol·licitud prèvia quedaran substituïdes pel Conveni, del 8 de gener del 2015, entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal.


Considerant que el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya (“les parts contractants”) reconeixen que la legislació actual ja facilita la col·laboració necessària i l’intercanvi d’informació en matèria penal;

Considerant que el Principat d’Andorra s’ha compromès políticament a assumir els principis de l’OCDE en matèria d’intercanvi efectiu d’informació mitjançant una declaració del 10 de març del 2009;

Considerant que les parts contractants desitgen millorar i agilitar les disposicions i condicions que regeixen l’intercanvi d’informació en matèria fiscal;

Considerant la disposició de les parts contractants per iniciar, un cop el marc fiscal del Principat d’Andorra estigui plenament definit, les negociacions per a la signatura d’un conveni per evitar la doble imposició;

Considerant la disposició de les parts contractants per iniciar les negociacions per a la signatura d’un acord que permeti la cooperació en la notificació de les decisions administratives;

Les parts contractants acorden concloure aquest Acord, pel qual únicament les parts contreuen obligacions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.