Carregant...
 

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la gestió conjunta del recurs d’aigua de la conca hidrogràfica de les fonts de l’Arieja


El Govern del Principat d’Andorra

i

el Govern de la República Francesa,

en endavant, “les parts”;

Vist el Tractat entre el Principat d’Andorra i la República Francesa que rectifica la frontera, del 12 de setembre del 2000;

Vist l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa de delimitació de la frontera, signat el 6 de març del 2012;

Amb el desig d’establir i explotar conjuntament els recursos d’aigua de la conca de les fonts de l’Arieja, de conformitat amb els principis de reciprocitat, de bona voluntat i de bon veïnatge;
LesLleis.com
Atès que per a les parts escau endegar, mitjançant una estructura única sotmesa al control d’ambdues parts, els treballs necessaris per a l’ús racional i controlat de les aigües d’ús comú, repartides en funció de les necessitats respectives de les parts;

Han convingut el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.