Carregant...
 

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en l’àmbit de l’ensenyament


El Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa,

Considerant, d’una banda, el seu interès per mantenir un ensenyament de qualitat impartit pels centres d’ensenyament francesos al Principat, i de l’altra, la seva voluntat recíproca de reforçar en el marc del desenvolupament del multilingüisme l’estudi de la llengua i de la cultura d’Andorra, fonament de la identitat andorrana, i paral·lelament desenvolupar l’ensenyament de la llengua francesa en el sistema educatiu andorrà,

Considerant que aquests centres contribueixen, des de la seva creació, a assegurar una funció de servei públic a Andorra,

Considerant que convé assegurar al personal docent un estatus que garanteixi els seus drets, precisi les seves obligacions, i el doti dels mitjans materials i pedagògics indispensables per a l’acompliment de les seves funcions,

Vista la voluntat recíproca de les parts de mantenir, desenvolupar i aprofundir les relacions de cooperació en matèria d’educació ja existents, particularment en els àmbits de la formació professional i de l’ensenyament superior,

Vist l’acord, en forma d’intercanvi de cartes entre els dos governs signades el 10 d’abril de 1997 a París per la part francesa, i el 18 d’abril de 1997 a Andorra la Vella per la part andorrana, que ha permès el reconeixement per França del diploma andorrà de segona ensenyança i el reconeixement mutu dels batxillerats francès i andorrà per a l’accés a l’ensenyament superior d’ambdós països,

Vista la seva participació en el procés de Bolonya, que persegueix la construcció de l’Espai europeu d’ensenyament superior i l’adhesió al Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior a la regió europea, adoptat a Lisboa l’11 d’abril de 1997,

Han convingut el següent:

Títol I. Sistema d’ensenyament francès a Andorra

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Els centres d’ensenyament francès al Principat d’Andorra contribueixen al desenvolupament de l’educació al Principat i garanteixen un ensenyament francès de qualitat dins el respecte de la identitat andorrana.

N’asseguren l’ensenyament d’acord amb els principis de gratuïtat, de laïcitat i d’obligació escolar vigents en els centres públics escolars a França.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.