Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat modificat per:

  • Modificació de l’Acord amb el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera.
Aquesta modificació no s’ha publicat al BOPA.
Aquesta modificació entra en vigor el 01/05/2022.


Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera


El Govern del Principat d’Andorra

i

el Govern de la República Francesa,

en endavant denominats “les parts”,

Animats per la intenció d’ampliar la cooperació duta a terme aquests darrers anys en la seva zona fronterera entre els serveis encarregats de les missions de policia i de duana;

Amb el desig de desenvolupar la cooperació entre ambdós parts en els àmbits de la seguretat i la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional;

Tenint presents les disposicions del Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats, signat a Andorra la Vella l’11 de desembre del 2001;

Convenen les disposicions següents:

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.