Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya relatiu al transport internacional per carretera


El Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya (d’ara endavant, denominats “parts contractants”),

Amb el desig de desenvolupar i afavorir el transport per carretera de viatgers i de mercaderies entre tots dos països així com el trànsit a través dels seus territoris,

Han convingut el següent:
Article 1. Definicions

A l’efecte d’aquest Acord s’entén:
LesLleis.com

a) per “transportista” qualsevol persona física o jurídica que estigui autoritzada, en qualsevol de les parts contractants, de conformitat amb les lleis i els reglaments nacionals aplicables, a realitzar transport internacional de viatgers o de mercaderies per carretera;
b) per “autobusos o autocars” qualsevol vehicle de motor construït i equipat de manera que serveixi per transportar més de nou persones, inclòs el conductor, i que estigui destinat a aquesta finalitat;
c) per “taxi” i per “vehicle de lloguer amb conductor” qualsevol vehicle de motor de servei públic construït i equipat de manera que serveixi per transportar fins a nou persones, inclòs el conductor, i que estigui destinat a aquesta finalitat;
d) per “vehicle de transport de mercaderies” qualsevol vehicle de motor o qualsevol combinació de vehicles, sempre que almenys la unitat de tracció estigui matriculada en el territori d’una de les parts contractants i que;
- estigui construït o adaptat exclusivament per a ús de transport de mercaderies per carretera i s’utilitzi per a aquesta finalitat;
- s’hagi importat temporalment en el territori de l’altra part contractant per a transport de mercaderies per carretera entre els dos països o en trànsit pels seus territoris.

e) per “cabotatge” la realització de serveis interiors de transport en un país diferent del de la matriculació del vehicle.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.