Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat renovat per l'Edicte de l’1-4-2021 pel qual es publica la renovació del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright, que va entrar en vigor el 22 de febrer del 2021.

Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

PROTOCOL D’ENTESA ENTRE EL GOVERN DEL PRINCIPAT D’ANDORRA I EL GOVERN DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA SOBRE EL PROGRAMA D’INTERCANVI FULBRIGHT (Text refós per LesLleis.com)


El Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica (d’ara endavant denominats “les parts”);
LesLleis.com

Amb el desig de promoure l’entesa mútua entre els pobles dels Estats Units d’Amèrica i d’Andorra mitjançant un ampli intercanvi de coneixements a través d’activitats educatives;

Han acordat les condicions d’intercanvi educatiu següents sota els auspicis del programa d’intercanvi Fulbright.
Article 1

Es crearà un comitè bilateral (d’ara endavant denominat “el Comitè”) que tindrà la funció de suggerir propostes a les parts sobre qualsevol tema relacionat amb el programa d’intercanvi Fulbright.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.