Carregant...
 

Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat


El Principat d’Andorra

i

el Regne d’Espanya,

d’ara endavant denominats “les parts”:
LesLleis.com

Desitjant contribuir al desenvolupament de les relacions bilaterals, sobre la base de les excel·lents relacions de bon veïnatge, amistat i cooperació existents;

Reconeixent la importància d’aprofundir i desenvolupar la cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència en les seves diverses manifestacions;

Conscients de la greu amenaça que la delinqüència organitzada i les altres formes de delinqüència poden representar per a la seguretat pública, que poden fins i tot inhibir el desenvolupament social i econòmic d’ambdós països;

Considerant que el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya són part del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, del 15 de novembre del 2000;

Observant les seves legislacions nacionals respectives i tenint en compte els compromisos internacionals vinculants per a ambdós;

Guiats pels principis d’igualtat, reciprocitat i assistència mútua, han convingut el següent:
Article 1

1. Les parts, de conformitat amb la legislació d’ambdós Estats, respectant el principi de doble incriminació i aquest Conveni:

a. Cooperen en l’àmbit de la lluita contra la delinqüència, especialment en les seves formes organitzades.
b. Col·laboren en matèria de lluita contra les accions criminals, en particular:
i. El terrorisme, inclosos la col·laboració i el finançament;
ii. els delictes contra la vida i la integritat física;
iii. la detenció il·legal i el segrest;
iv. els delictes greus contra la propietat;
v. els delictes relacionats amb la fabricació d’estupefaents i el tràfic de drogues il·legals, substàncies psicotròpiques i precursors;
vi. el tràfic d’éssers humans i la immigració il·legal;
vii. les formes organitzades de delinqüència contra la llibertat sexual, especialment les relacionades amb menors, així com la confecció, difusió i facilitació de continguts pornogràfics amb participació de menors;
viii. l’extorsió;
ix. el robatori, el tràfic i el comerç il·legal d’armes, municions, explosius, substàncies radioactives, materials biològics i nuclears i altres substàncies perilloses;
x. les transaccions financeres il·legals, els delictes econòmics, així com el blanqueig de diners;
xi. la falsificació (fabricació, alteració, modificació i distribució) de diners i altres mitjans de pagament, xecs i valors;
xii. els delictes contra objectes d’índole cultural amb valor històric, així com el robatori i el tràfic il·legal d’obres d’art i objectes antics;
xiii. el robatori, el comerç il·legal i el tràfic de vehicles de motor i la falsificació i l’ús il·legal de documents de vehicles de motor;
xiv. la falsificació i l’ús il·legal de documents d’identitat i de viatge;
xv. els delictes comesos a través de sistemes informàtics o de canals d’Internet;
xvi. els delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.

c. Col·laboren, així mateix, en la lluita contra qualsevol altre delicte la prevenció, la detecció i la investigació del qual requereixin la cooperació de les autoritats competents d’ambdós Estats.


2. Així mateix, per consens mutu, les parts podran col·laborar en qualsevol altra àrea en matèria de seguretat, sempre que sigui compatible amb el propòsit d’aquest Conveni.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.