Carregant...
 

Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni


Preàmbul

El Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein, en endavant els “estats contractants”,
LesLleis.com

desitjant promoure les seves relacions econòmiques i millorar la cooperació en matèria fiscal mitjançant la conclusió d’un acord per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni sense generar oportunitats per a la no imposició o per a la imposició reduïda mitjançant l’evasió o l’evitació fiscals,

han convingut les disposicions següents:
Article 1. Persones concernides

Aquest conveni s’aplica a les persones residents d’un o dels dos estats contractants.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.