Carregant...
 

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Federació Russa sobre les condicions de supressió de les formalitats de visat en els viatges mutus dels ciutadans del Principat d’Andorra i dels ciutadans de la Federació Russa


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2020 ha aprovat el següent:

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Federació Russa sobre les condicions de supressió de les formalitats de visat en els viatges mutus dels ciutadans del Principat d’Andorra i dels ciutadans de la Federació Russa.

El Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Federació Russa, en endavant “les Parts”, guiats pel desig de desenvolupar les relacions d’amistat entre ambdós Estats, amb l’objectiu de facilitar les condicions en els viatges mutus dels ciutadans dels seus Estats, acorden el que segueix:
Article 1

1. Els ciutadans de la Federació Russa titulars de passaports vigents que certifiquen la identitat d’un ciutadà de la Federació Russa a l’estranger, incloent els passaports diplomàtics i de servei, i els ciutadans del Principat d’Andorra titulars de passaports internacionals vigents, incloent els passaports diplomàtics, poden entrar, sortir, transitar i romandre dins el territori de l’Estat de l’altra Part sense la necessitat de visat fins a noranta (90) dies naturals durant cada període de tres-cents seixanta-cinc (365) dies, a partir del moment de la seva primera entrada. Per als ciutadans de la Federació Russa el període de permanència es calcula segons les normes d’estada dels ciutadans de la Federació Russa en el territori de l’espai Schengen.
LesLleis.com

2. Els ciutadans de l’Estat d’una Part que tinguin la intenció de romandre o de residir en el territori de l’Estat de l’altra Part durant més de noranta (90) dies naturals o d’exercir una activitat laboral o comercial en aquest territori han d’obtenir el visat corresponent de conformitat amb la legislació de l’Estat d’entrada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.