Carregant...
 

Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de desembre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats

Exposició de motius

La pràctica seguida per les diferents institucions durant la tramitació de tractats internacionals ha posat de relleu la necessitat de precisar algunes qüestions de procediment, per tal d’aconseguir una major seguretat del sistema en totes les fases del procés.

La present Llei complementa la regulació sobre la conclusió de tractats internacionals i facilita que cadascuna de les institucions concernides pugui exercir millor les seves competències tant des del punt de vista constitucional andorrà com des del punt de vista de la pràctica internacional.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.