Carregant...
 

Llei 15/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 d’octubre del 2008 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 15/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal

Exposició de motius

El Codi penal actualment vigent va ser aprovat pel Consell General el 21 de febrer del 2005 i va entrar en vigor el 23 de setembre del mateix any. Després de dos anys d’aplicació jurisdiccional del text, s’ha pogut comprovar l’adequació global del mateix a la realitat que regula. Tanmateix, s’ha constatat a la pràctica la conveniència de fer-hi certes modificacions de caràcter tècnic perquè sigui més operatiu. Per aquest motiu es considera necessari aprovar aquesta Llei de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

D’altra part, s’inclouen en aquesta Llei de modificació alguns canvis puntuals en l’articulat, necessaris en previsió de la ratificació i l’entrada en vigor de certs tractats internacionals que Andorra ha signat, i a les disposicions dels quals cal adaptar el cos legislatiu. De la mateixa manera, la necessitat de congruència amb la resta del cos normatiu dels articles modificats mitjançant la Llei 17/2007, del 18 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i mitjançant la Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, comporta una nova redacció dels articles recentment modificats, de manera que abastin de forma completa els supòsits dels fets delictius que aspiren a prevenir i castigar, seguint les exigències de taxativitat i certesa pròpies de qualsevol normativa sancionadora i en especial la normativa penal.

Finalment, s’inclouen també a la Llei algunes modificacions limitades del cos punitiu, recollides seguint les recomanacions d’organismes internacionals dels quals Andorra és part, especialment del Consell d’Europa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.