Carregant...
 

Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials

Exposició de motius

Des de l’entrada en vigor de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, el Principat d’Andorra ha fet un pas endavant en l’harmonització de les figures impositives. Andorra grava productes com l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, productes que per la seva naturalesa generen uns costos socials, sanitaris, mediambientals i estructurals que, en bona part, són assumits per l’Estat.
LesLleis.com

No obstant això, i amb la finalitat de millorar la gestió d’aquests impostos tant als importadors com a la mateixa Administració, és necessari revisar-ne algun mecanisme, en especial la base de tributació de les cerveses i els vins.

D’altra banda, i amb la finalitat de no incrementar la pressió fiscal dels operadors que utilitzen hidrocarburs, i en particular el gasoil com a combustible en llurs produccions, fabricacions o processos industrials, s’amplien les utilitzacions per a la destinació al tipus de gravamen reduït. Amb la finalitat de garantir el control de la utilització d’aquest gasoil, la Llei estableix un marc sancionador propi a més del que estableix la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.

Finalment, i tenint en compte les actuacions i les fluctuacions dels sistemes impositius dels països veïns, i per lluitar contra tràfics il·lícits que poden estar incentivats per diferencials de preus importants, es revisa la tarifa general de les taxes sobre el consum.

Aquesta modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, consta de 9 articles, 7 de modificació i 2 d’addició, que desenvolupen la responsabilitat i el règim sancionador aplicable per la utilització indeguda de carburants i una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.