LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 5 de gener de 1994, pel qual es publiquen les modificacions de l'article 4 i de l'article 5 del capítol 7 de la "Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis"