LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Decret pel qual es comunica la Nomenclatura general de productes

Per acord de Govern del 10 d’abril del 2013, i en aplicació de l’article 30, apartat 3.a de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, es modifica el Decret del 19 de desembre del 2012 per adequar la Nomenclatura general de productes (NGP) aplicable al Principat d’Andorra, que correspon a la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, modificat darrerament pel Reglament (UE) número 927/2012 de la Comissió, del 9 d’octubre del 2012, excepte les posicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.