LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Llei relativa a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa, del 31 d'octubre del 2002