LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general de territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol