LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra
Registre gratuïtTarifesSubscripció

LesLleis.com

Base de dades de legislació del Principat d’AndorraEstalvieu temps
Trobareu ràpidament la legislació que necessiteu, amb els nostres cercadors intel·ligents.
Milloreu en seguretat jurídica
Podreu veure totes les modificacions que ha patit cada llei o reglament, la redacció actual i les anteriors. Revisem continuament el BOPA per estar sempre al dia.
Reconegueu fàcilment la vigència de cada text
Una icona sempre visible us indica l’estat de cada text 🟢🟡🔴.
Seguiu referències amb un sol clic
Les referències a un article o a un text legal diferent són enllaços que es poden clicar.
Què és LesLleis.com
LesLleis.com és la base de dades de legislació del Principat d'Andorra, en línia des del 2013. En aquest lloc web es manté al dia una base de dades amb la legislació del país incloent-hi lleis, reglaments, tractats internacionals, comunicats tècnics, consultes tributàries, etc. Entre altres funcionalitats, es refonen els texts que han sofert modificacions creant una versió actualitzada (per exemple Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal), s'inclou una fitxa de situació de cada text amb vigència, modificacions sofertes, documents relacionats, etc. (per exemple Fitxa de situació Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal), s'ofereixen motors de cerca detallats, i fins i tot es van incloent aquells textos legals anteriors a l'aparició del BOPA que segueixen vigents (com el Decret en relació a la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969).

LesLleis.com ofereix dos nivells de servei diferenciats, un servei gratuït de consulta accessible a tothom i un servei de subscripció més complert dirigit als professionals.

La base de dades conté més de 3000 documents legals diferents, i més de 400 texts refosos per LesLleis.com, en bona part inèdits fins al moment.

Confien en LesLleis.comLogoConsellGeneral

AR

CreditAnd

LogoGov

Kpmg Logo 1

Logo CSJ

Bgaa

LogotipsUDA 04

Imagotip JAS FB 1 E1609695950165

Image Logo Andorra Telecom.png

RP

LogoHeracles

MBlogo 300x47

LogoBadia

Crowe

ComuEE

Fimarge

Guadit Nou Logo

Logo Lamassana

CasesLacambra

ComuAV

Js

1519992838752

LogoGMperCapcaleratrans630x185

Bsa

Abdv Logo

Logo Legalis

COmuEncamp

AATF

Logo OCPS

LOGO PC AMPLIAT E1629312256596

Logo Sm

ComuSJ

Logostrategos

Molines

NotariaF