LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 27 d’octubre de 1994, de la taxa sobre tinença de vehicles