LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)El Govern, en aplicació de la disposició final primera de la Llei de marques, d’11 de maig de 1995, en la sessió del dia 2 de novembre de 1995 acorda aprovar el Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, amb el text següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.