LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 28 de setembre del 2005, sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l’autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l’exercici de l’art de la caça