LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 29 d'octubre del 2008, de regulació de la relació laboral de caràcter especial de les persones en situació de presó provisional o que compleixen pena al Centre Penitenciari