LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils


Exposició de motius

Vista l’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, en què es determina els procediments que cal seguir per dipositar els comptes anuals dels empresaris al Registre de Dipòsit de Comptes, d’entre els quals destaca la possibilitat de dipositar els comptes en suport electrònic. Així, doncs, i per homogeneïtzar els procediments de dipòsit de comptes anuals dels empresaris i de les societats mercantils i de les sucursals de societats mercantils estrangeres, es modifica el Reglament del Registre de Societats Mercantils, per incloure la possibilitat de dipositar els comptes anuals en suport electrònic.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió de Govern del 9 de juny del 2010, decreta:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.