LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 13 de juliol del 2011, d’aprovació de la modificació del Reglament regulador de l’operació d’exportació amb devolució parcial de l’impost de mercaderies indirecte i de modificació de l’article 27 del Reglament, del 3 de gener del 2007, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, de l’impost indirecte sobre la producció interna i de l’impost sobre les activitats comercials

Text pendent d'introducció a LesLleis.com


Derogat per: Reglament, del 24 d'octubre del 2012, d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte