Carregant...
 

Reglament de l’impost general indirecte (Text refós per LesLleis.com)


Article 1  Image
Llindar d’operacions per ser considerat empresari o professional
1. D’acord amb el que estableix l’article 5.4 de la Llei, els empresaris o professionals no tenen aquesta consideració als efectes de l’impost quan l’import dels lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats no supera la xifra anual de 40.000 euros.

2. En el cas d’activitats agrícoles i ramaderes el llindar es xifra en 150.000 euros.

3. Aquests llindars són aplicables de forma conjunta per al conjunt global de les activitats realitzades pels empresaris o professionals. Així, si el conjunt de les activitats, excloses les agrícoles i ramaderes, supera el llindar de 40.000 euros, s’és empresari o professional per totes les activitats realitzades. Tanmateix, si els empresaris o professionals no superen el llindar anterior però superen la xifra de 150.000 euros un cop incloses les activitats agrícoles i ramaderes, també tenen la consideració d’empresaris o professionals per a totes les activitats realitzades.

4. En el període de declaració de liquidació en què es depassi el llindar descrit en els apartats anteriors, l’obligat tributari ha de regularitzar el tractament tributari de les operacions efectuades durant tot l’any natural, excepte les vendes que s’hagin acollit al règim especial de béns usats.

Mostra redacció anterior, vigent del 01/01/2013 al 26/06/2013
Article 1
Llindar d’operacions per ser considerat empresari o professional


1. D’acord amb l’establert en l’article 5.4 de la Llei, els empresaris o professionals no tenen aquesta consideració als efectes de l’Impost quan l’import dels lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats no supera la xifra anual de 40.000 euros.

2. En el cas d’activitats agrícoles i ramaderes el llindar es xifra en 150.000 euros.

3. Aquests llindars són aplicables de forma conjunta per al global de les activitats realitzades pels empresaris o professionals. Així, si el conjunt de les activitats, excloses les agrícoles i ramaderes, supera el llindar de 40.000 euros, s’és empresari o professional per totes les activitats realitzades. Tanmateix, si els empresaris o professionals no superen el llindar anterior però superen la xifra de 150.000 euros un cop incloses les activitats agrícoles i ramaderes, també tenen la consideració d’empresaris o professionals per totes les activitats realitzades.

4. En el període de declaració de liquidació en què es depassi el llindar referit en els apartats anteriors, l’obligat tributari ha de regularitzar el tractament tributari de les operacions efectuades durant tot l’any natural.

Modificat pel Decret, del 26 de juny del 2013, de modificació del Reglament de l’impost general indirecte.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.