LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 13 de juny del 2012, regulador del Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat