LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error en la publicació dels documents 900-A, “Autoliquidació estocs dels importadors el 31/12/2012”, i 900-B, “Autoliquidació estocs dels detallistes el 31/12/2012”, publicats com a annex del Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra núm. 54, del 5 de novembre del 2012, es tornen a publicar els documents 900-A, “Autoliquidació estocs dels importadors el 31/12/2012”, i 900-B, “Autoliquidació estocs dels detallistes el 31/12/2012”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.