LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 16 de setembre del 2015, pel qual es regula el procediment participatiu per a l’adopció del Pla Nacional de Salut 2020


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 16 de setembre del 2015, pel qual es regula el procediment participatiu per a l’adopció del Pla Nacional de Salut 2020
16/09/2015
23/09/2015
24/09/2015

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 16 de setembre del 2015, d’aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment participatiu per a l’adopció del Pla Nacional de Salut 2020
24/09/2015 Image Image

Image Documents relacionats: