LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret

Per acord de Govern del 23 de desembre del 2015, s’aprova l’“Annex 2. Condicions de circulació” del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, aprovat pel Govern el 24 d’abril del 2002, que queda fixat per a l’any 2016 com s’indica a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.