LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 23 de març del 2016, regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 23 de març del 2016, regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris
23/03/2016
30/03/2016
31/03/2016

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 23 de març del 2016, pel qual s’aprova el Reglament regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris
31/03/2016 Image Image

Image Documents relacionats: