LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Reglament, del 28 de juny del 2017, de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi