LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat


Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 del Decret;
LesLleis.com

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible, i en concret els medicaments per al tractament de la hipercolesterolèmia en condicions específiques Evolocumab i Alirocumab, i seguint els protocols que aprovi la Comissió de Medicaments d’Alta Complexitat;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 26 de febrer del 2019;

El Govern, a proposta del ministre de Salut en funcions, en la sessió del 13 de març del 2019 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.