LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret del 19-6-2019 de modificació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017.


Exposició de motius

El Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017, estableix, en l’article 3, que els ajuts del programa no poden superar en cap cas el 50% del valor del vehicle adquirit.
LesLleis.com

El preu dels vehicles de mobilitat elèctrica ha disminuït sensiblement al llarg dels darrers dos anys, alhora que l’oferta de models i les prestacions dels vehicles han augmentat. Amb la finalitat de seguir oferint un ajut significatiu en el preu de compra del vehicle, i mantenint l’objectiu d’estendre l’abast d’aquest programa al màxim nombre usuaris, es redueix el percentatge màxim d’ajut a la compra del vehicle de mobilitat elèctrica al 35%, tal com es va publicar en l’edicte d’obertura de convocatòria per al programa Engega 2019, del 29 de maig del 2019.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 19 de juny del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.