Carregant...
 

Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Image

1. L’objecte d’aquest Reglament és establir i regular els criteris, els requisits i els procediments necessaris per accedir als ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic, amb la finalitat de potenciar una disminució del consum energètic i contribuir així a una millora del parc automobilístic i de la qualitat mediambiental, i a un augment de la seguretat viària.
LesLleis.com

2. Amb aquesta finalitat, el Govern ha elaborat el programa amb el qual s’atorguen ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles nous de mobilitat elèctrica (elèctrics purs, d’autonomia estesa i híbrids endollables). Aquests ajuts poden ser complementats amb ajuts econòmics per al desballestament, si la persona sol·licitant, a més d’adquirir aquest tipus de vehicle, en desballesta un.

També amb aquest programa, s’atorguen ajuts econòmics per al desballestament de vehicles, sempre que la persona que sol·licita aquest tipus d’ajut estigui tramitant una sol·licitud d’adquisició d’un vehicle nou de gasoil, gasolina o híbrid no endollable energèticament eficient.

3. D’altra banda, també s’atorguen ajuts econòmics per al desballestament de vehicles no associat a la compra d’un vehicle nou.

4. En tots els casos, tant el vehicle que s’adquireix com el vehicle que es desballesta han de reunir els requisits d’aquest Reglament i els de l’edicte d’obertura de la convocatòria.

Mostra redacció anterior, vigent del 23/03/2017 al 03/03/2021
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte d’aquest Reglament és establir i regular els criteris, els requisits i els procediments necessaris per accedir als ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica, la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic, amb la finalitat de potenciar una disminució del consum energètic i contribuir així a una millora del parc automobilístic, de la qualitat mediambiental i a un augment de la seguretat viària.

2. Amb aquesta finalitat, el Govern ha elaborat el programa amb el qual s’atorguen ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles nous de mobilitat elèctrica (elèctrics purs, d’autonomia estesa o híbrids endollables). Aquests ajuts poden ser complementats amb ajuts econòmics per al desballestament, si la persona sol·licitant, a més d’adquirir aquest tipus de vehicle, en desballesta un.

També amb aquest programa, s’atorguen ajuts econòmics per al desballestament de vehicles, sempre que la persona que sol·licita aquest tipus d’ajut estigui tramitant una sol·licitud d’adquisició d’un vehicle nou de gasoil, gasolina o híbrid no endollable, energèticament eficient.

3. En tots els casos, tant el vehicle que s’adquireix com el vehicle que es desballesta han de reunir els requisits d’aquest Reglament i els de l’edicte d’obertura de convocatòria.

Modificat per l’article 1 del Reglament, del 24 de febrer del 2021, de modificació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017.


Article 2. Tipus d’ajuts Image

1. El programa es materialitza mitjançant:

a) L’ajut econòmic per a l’adquisició d’un vehicle nou de mobilitat elèctrica.
b) L’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle, quan la persona sol·licitant compra un vehicle nou de mobilitat elèctrica.
c) L’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle, quan la persona sol·licitant associa aquest desballestament a l’adquisició d’un vehicle nou energèticament eficient.
d) L’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle no associat a l’adquisició d’un vehicle nou.


2. L’ajut econòmic per a la compra d’un vehicle nou de mobilitat elèctrica s’atorga una sola vegada al vehicle, sense que hi pugui haver duplicitat en cas de successives transmissions del vehicle.

3. En els supòsits b i c, l’ajut per al desballestament és complementari de l’ajut per a la compra d’un vehicle nou i no s’atorga de forma autònoma, ni és independent de l’adquisició d’un vehicle nou.

4. En el supòsit d, l’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle no associat a l’adquisició d’un vehicle nou s’atorga de forma autònoma i és independent de la compra d’un vehicle.

Mostra redacció anterior, vigent del 23/03/2017 al 03/03/2021
Article 2. Tipus d’ajuts

1. El programa es materialitza mitjançant:

a) L’ajut econòmic per a l’adquisició d’un vehicle nou de mobilitat elèctrica.
b) L’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle, quan la persona sol·licitant compra un vehicle nou de mobilitat elèctrica.
c) L’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle, quan la persona sol·licitant associa aquest desballestament a la compra d’un vehicle nou de gasoil, gasolina o híbrid no endollable, energèticament eficient.


2. L’ajut per a l’adquisició d’un vehicle nou de mobilitat elèctrica s’atorga una sola vegada al vehicle, sense que hi pugui haver duplicitat en cas de successives transmissions del vehicle.

3. L’ajut per al desballestament és complementari de l’ajut per a l’adquisició d’un vehicle de mobilitat elèctrica i no s’atorga de forma autònoma, ni és independent de l’adquisició d’un vehicle.

Modificat per l’article 2 del Reglament, del 24 de febrer del 2021, de modificació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.